NXIRJES

TEKNOLOGJI E AVANCUAR PËR NXIRJE

Nxirje e thellë dhe e përsosur

SUGJERIMET TONA
JAVORE

VAJRA DHE XHELE

VAJ PËR KUJDESIN NGA DIELLI ME SPF20
VAJ PËR KUJDESIN NGA DIELLI ME SPF30
VAJ PËR NXIRJE INTENSIVE
VAJ PËR NXIRJE INTENSIVE
VAJ PËR NXIRJE INTENSIVE
VAJ PËR NXIRJE ME SPF6
VAJ PËR KUJDESIN NGA DIELLI ME SPF10
VAJ PËR KUJDESIN NGA DIELLI ME SPF20
VAJ PËR KUJDESIN NGA DIELLI ME SPF30
XHEL PËR NXIRJE INTENSIVE
XHEL PËR NXIRJE INTENSIVE

MBROJTJE

SUPREME LIGHT TECHNOLOGY

PAS DIELLIT

FRESKI E MENJËHERSHME

FËMIJË DHE FOSHNJA

TË SHKUJDESUR NËN DIELL