vaj

  Vaj spraj për nxirje me faktor mbrojtës 20.

  Vaj spraj për nxirje me faktor mbrojtës 30.

  Vaj spraj për nxirje pa faktor mbrojtës 150ml.

  Vaj spraj për nxirje pa faktor mbrojtës.

  Vaj spraj për nxirje me faktor mbrojtës 6.

  Vaj kokosi me faktor mbrojtës 20.

  Vaj kokosi me faktor mbrojtës 30.