POLITIKA E MBROTJES SË TË DHËNAVE TË PRODUKTEVE

Politika e Mbrojtjes së të Dhënave

Kompania Gr. Sarantis S.A (më tej referuar si “Kompania” ose “ne”) përpiqet t’ju ofrojë një përvojë e cila plotëson nevojat e vizitorëve tanë, duke përdorur me përgjegjësi informacionin e mbledhur përmes faqes sonë të internetit. Ne jemi të përkushtuar të respektojmë privatësinë tuaj dhe ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë.

Përpunimi i të dhënave tuaja personale rregullohet nga disa kushte, nga dispozitat përkatëse të kuadrit ligjor grek dhe të BE-së për mbrojtjen e të dhënave, duke përfshirë Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (2016/679), legjislacionin kombëtar grek L4624/2019 dhe vendimet, udhëzimet përkatëse dhe rregulloren e lëshuar nga Autoriteti Helen për Mbrojtjen e të Dhënave.

Politika e Privatësisë (“Politika”) përbën një pjesë integrale dhe është e përfshirë në Kushtet e përdorimit të faqes sonë të internetit dhe mund të jetë subjekt i modifikimeve. Ne ju këshillojmë që të kontrolloni rregullisht Politikën tonë të Mbrojtjes së të Dhënave në mënyrë që të qëndroni të informuar dhe të përditësuar për çdo ndryshim. Duke vizituar dhe lundruar nëpër faqen tonë të internetit, ju pranoni këtë Politikë të Mbrojtjes së të Dhënave si në fuqi në atë kohë. Kur të bëhen ndryshime thelbësore, ne do të sigurojmë që një njoftim përkatës të postohet për vizitorët e faqes sonë të internetit.

Kjo politikë shpjegon se si ne mbledhim, përpunojmë dhe/ose përdorim informacionin që marrim nëpërmjet faqeve tona të internetit, email-eve që dërgojmë dhe aplikacioneve celulare (së bashku, “Platforma” – nëse vetëm uebsajt, përdorni termin “Uebsajt”) që lidhen me këtë Politika, e ndryshuar herë pas here. Kjo politikë përshkruan gjithashtu se si ne mbledhim, përpunojmë, përdorim dhe ndajmë informacionin personal që na jepni. Ai gjithashtu përshkruan zgjedhjet tuaja në lidhje me përdorimin, aksesin, transferimin, korrigjimin dhe fshirjen e informacionit tuaj personal.

Ne mbledhim informacione rreth jush për të ofruar shërbimet tona. Në mënyrë që ne t’ju ofrojmë sa më mirë shërbimet tona dhe të përmbushim marrëdhënien që kemi me ju; është thelbësore që ne të jemi në gjendje të mbledhim dhe përdorim informacionin siç përshkruhet në këtë Politikë.

Kur dorëzoni të dhënat tuaja për të marrë buletinet ose përditësime të tjera dhe/ose për t’u regjistruar në programet e ofruara / blerjen e mallrave/shërbimeve nga dyqani ynë elektronik, ne mbledhim dhe ruajmë të dhënat tuaja ekskluzivisht për qëllimet e përmendura më poshtë. Në këtë kontekst, ne mbledhim të dhënat që dorëzoni, si emri, vendbanimi, emaili, numri i telefonit, celulari, faksi, informacioni i kartës së kreditit, data e lindjes dhe gjinia.

Kur përdorni faqen e internetit, pajisja juaj na jep automatikisht informacion, kështu që mund të përgjigjemi dhe të personalizojmë përgjigjen tonë ndaj jush. Lloji i informacionit që mbledhim me mjete të automatizuara përgjithësisht përfshin informacion teknik në lidhje me kompjuterin tuaj, si adresën tuaj IP ose identifikuesin tjetër të pajisjes, llojin e pajisjes që përdorni dhe versionin e sistemit operativ. Informacioni që mbledhim mund të përfshijë gjithashtu informacionin e përdorimit dhe statistikat në lidhje me ndërveprimin tuaj me faqen e internetit. Ky informacion mund të përfshijë URL-të e faqeve tona të internetit që keni vizituar, URL-të e faqeve referuese dhe dalëse, shikimet e faqeve, kohën e kaluar në një faqe, numrin e klikimeve, llojin e platformës, të dhënat e vendndodhjes (nëse keni aktivizuar qasjen në vendndodhjen tuaj në pajisje celulare), dhe informacione të tjera rreth mënyrës se si e keni përdorur Platformën.

Ky informacion mblidhet duke përdorur “Cookies” dhe teknologji të tjera të ngjashme gjurmimi. Ne ju këshillojmë fuqimisht të rishikoni politikën tonë të Cookies në mënyrë që të mësoni më shumë rreth Cookies, si i përdorim ato dhe si mund të kontrolloni përdorimin e Cookies.

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja ekskluzivisht për qëllimet e mëposhtme:

Qëllimi

Shpjegim

Ofrimi i shërbimeve

Kur kaloni përmes faqes sonë të internetit, duhet të jepni të dhënat tuaja personale. Ne mbledhim të dhënat tuaja personale në mënyrë që t’ju ofrojmë shërbimet që kërkoni, në mënyrë që të sigurojmë që ne plotësojmë nevojat tuaja kur përdorni shërbimet tona dhe/ose për t’ju kontaktuar për çështje që lidhen me ofrimin e shërbimeve tona.

Duke ju mbajtur të përditësuar me zhvillimet

Nëse jepni konfirmimin tuaj duke regjistruar të dhënat tuaja në fushën për t’u abonuar në Buletinin tonë, ne do t’i regjistrojmë të dhënat tuaja dhe do t’ju dërgojmë Buletinet dhe përditësimet.

Përmirësimi i shërbimeve

Ne ruajmë të dhënat tuaja dhe historinë e përdorimit të shërbimeve tona në mënyrë që të prodhojmë statistika që na lejojnë të vlerësojmë më mirë vizitat dhe navigimin e përdoruesve përmes faqes sonë të internetit në mënyrë që të përmirësojmë përmbajtjen dhe strukturën e saj.

Material marketingu

Nëse jepni miratimin tuaj, ne përdorim të dhënat tuaja të kontaktit për t’ju kontaktuar, në mënyrë që t’ju dërgojmë materiale marketingu dhe t’ju informojmë për çdo ofertë/zbritje të veçantë ose aktivitete të tjera promovuese.

Reklama e synuar

Nëse jepni miratimin tuaj për të marrë reklama të synuara bazuar në preferencat tuaja ose segmentimin e klientit, ne do të përdorim mjete të automatizuara për të përpunuar informacionin që jepni dhe historinë e transaksioneve tuaja përmes faqes sonë të internetit, në mënyrë që t’ju dërgojmë lajme, oferta speciale dhe materiale promovuese që janë përkatëse për profilin dhe preferencat tuaja.


Në lidhje me përdorimin e të dhënave të mbledhura përmes Cookies, ju lutemi shikoni Politikën tonë të Cookies.

Qasja në të dhënat tuaja mund t’u sigurohet vetëm punonjësve tanë të autorizuar ose partnerëve të biznesit, të cilët veprojnë në emrin tonë për qëllimet e mësipërme të përpunimit, duke na ofruar shërbime IT për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja, për funksionimin e faqes sonë të internetit dhe/ ose shërbimet e kujdesit ndaj klientit dhe/ose për dërgimin e mesazheve të marketingut ose kryerjen e hulumtimit të tregut.

Periudhat e ruajtjes mund të ndryshojnë ndjeshëm bazuar në llojin e informacionit dhe mënyrën se si përdoret. Periudhat tona të ruajtjes bazohen në kritere që përfshijnë periudhat e ruajtjes të mandatuara me ligj, proceset gjyqësore në pritje ose të mundshme, të drejtat tona të pronësisë intelektuale ose të pronësisë, kërkesat e kontratës, direktivat ose nevojat operacionale dhe arkivimin historik.

Në rast se jeni regjistruar për të marrë buletinet, ne do t’i mbajmë të dhënat tuaja për aq kohë sa jeni të regjistruar për të marrë përditësimet që dëshironi.

Nëse merrni ndonjë shërbim nga ne, ne do t’i ruajmë të dhënat tuaja deri në 5 vjet nga incidenti i fundit i përdorimit të shërbimeve tona.

Rrjedhimisht, të dhënat tuaja do të fshihen, përveç nëse rinovoni pëlqimin tuaj për përpunimin e tyre. Ju mund të kërkoni që ne të ndalojmë komunikimin e materialeve të marketingut me ju dhe/ose që të fshijmë të dhënat tuaja në çdo kohë.

Kompania jonë siguron të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe siguron që ju të mund t’i ushtroni ato.

Ju keni të drejtë të kërkoni:

  • Qasje në të dhënat tuaja personale
  • Korrigjimi i të dhënave tuaja personale nëse janë të pasakta ose të paplota.
  • Fshirja e të dhënave tuaja personale, përveç rasteve kur përpunimi i tyre është i nevojshëm për ushtrimin e të drejtave ligjore të Gr. Sarantis S.A ose palë të treta, për përmbushjen e një detyrimi ligjor, për arsye interesi publik ose për mbrojtjen e të drejtave tona ligjore përpara autoriteteve gjyqësore ose të tjera.
  • Kufizim i përpunimit të të dhënave tuaja personale vetëm për qëllime specifike.
  • Të tërhiqni në çdo kohë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime marketingu dhe/ose reklama të synuara duke dërguar një email ose kërkesë me shkrim te dpo@sarantisgroup.com, it_gdpr@sarantisgroup.com, duke përdorur të dhënat e kontaktit më poshtë. Në këtë rast, përpunimi i tyre nga ne do të pezullohet, megjithatë kjo nuk do të ndikojë në legjitimitetin e çdo përpunimi të kryer deri në momentin e tërheqjes.

Për të ushtruar ndonjë nga të drejtat e mësipërme, ju mund të na dërgoni një email ose një kërkesë me shkrim, duke përdorur të dhënat tona të kontaktit më poshtë.

Nëse besoni se të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave janë shkelur, ju keni të drejtë të bëni një ankesë pranë Autoritetit Helen për Mbrojtjen e të Dhënave. (www.dpa.gr)

Detajet e kontaktit

SARANTIS SA, 26 Amarousiou – Halandriou str, 15125 Athens Greece

Numri i telefonit: +30 210 6173000

dpo@sarantisgroup.com

it_gdpr@sarantisgroup.com