PRODUKTE TË REJA

SUGJERIMET TONA
JAVORE

FYTYRA DHE TRUPI

SPRAJ I PADUKSHËM PËR KUJDESIN NGA DIELLI ME SPF30
SPRAJ I PADUKSHËM PËR KUJDESIN NGA DIELLI ME SPF50
ROLL-ON PËR KUJDESIN NGA DIELLI ME SPF30
SHKUMË PAS DIELLIT

NXIRJE

TEKNOLOGJI E AVANCUAR PËR NXIRJE

PAS DIELLIT

FRESKI E MENJËHERSHME

FËMIJË DHE FOSHNJA

TË SHKUJDESUR NËN DIELL