FËMIJË DHE FOSHNJA

TË SHKUJDESUR NËN DIELL

Mbrojtje e avancuar nga dielli me provitaminë D dhe beta-glukan

SUGJERIMET TONA
JAVORE

FËMIJË DHE FOSHNJA

SPRAJ I PADUKSHËM PËR KUJDESIN NGA DIELLI ME SPF50
ROLL-ON PËR KUJDESIN NGA DIELLI ME SPF30
QUMËSHT SPRAJ PËR KUJDESIN NGA DIELLI ME SPF30
QUMËSHT SPRAJ PËR KUJDESIN NGA DIELLI ME SPF50
QUMËSHT PËR KUJDESIN NGA DIELLI ME SPF50
QUMËSHT SPRAJ I LEHTË PËR KUJDESIN NGA DIELLI ME SPF50

MBROJTJE

SUPREME LIGHT TECHNOLOGY

PAS DIELLIT

FRESKI E MENJËHERSHME

NXIRJES

TEKNOLOGJI E AVANCUAR PËR NXIRJE